Rockin’Tech Projects

QUI SON

Laboratori de creació d’instruments musicals poc convencionals basats en tecnologies de codi obert com Arduino, Teensy i Processing. Format en l’actualitat per 4 membres,  les disciplines dels  quals van desde l’enginyeria fins a la publicitat passant pel disseny gràfic l’activitat s’enfoca principalment en el disseny de nous prototips amb una perspectiva més de recerca casolana que d’explotació comercial en l’actualitat.